Generalforsamlinger

Indkaldelse til generalforsamlinger

Foreningen Ørstedspavillonen afholder ekstraordinær generalforsamling mandag den 18/3 2024 kl. 17.00 med behandling af forslag om vedtægtsændring. Forslaget til ændrede vedtægter kan ses her.

Ordinær generalforsamling afholdes mandag den 25/3 2024 kl. 19.00 med dagsorden efter vedtægterne samt evt. endelig vedtagelse af forslaget om vedtægtsændring.

Begge generalforsamlinger afholdes på ØP, Havnegade 92, 5900 Rudkøbing

Den årlige generalforsamling blev afholdt d. 25. april 2023

_____________________________________________________________________

Den årlige generalforsamling blev afholdt d. 28. april 2022

_____________________________________________________________________

 

Den årlige generalforsamling blev, efter nødvendige udsættelser, afholdt d. 15. juni 2021

_____________________________________________________________________

 

Den årlige generalforsamling blev afholdt på ØP d. 29. april 2019 kl. 19-21

_____________________________________________________________________

Foreningen Ørstedspavillonen afholdt den 8. ordinære generalforsamling d. 24. april 2018

Jan Petersen og Johnny Tholstrup er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Frits Feodor Nielsen og Bente Johansen. Resten af bestyrelsen blev genvalgt.

______________________________________________________________________

Foreningen Ørstedspavillonen afholdt den 7. ordinære generalforsamling d. 24. april 2017

Der var genvalg af Torben Tørnqvist, Åse Lyhne Skov og Frits Feodor Nielsen.
John Kjær Andersen er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Jesper Mydtskov.
Marianne Gejl er indtrådt som suppleant i stedet for Klaus Rønnebro.

_______________________________________________________________________

Foreningen Ørstedspavillonen afholdt den 6. ordinære generalforsamling d. 26. april 2016

Der var genvalg af Jan Andersen, Bente Johansen, Jesper Mydtskov og Grethe Sejrup.
Suppleanterne Kaj Knudsen og Klaus Rønnebro blev også genvalgt.

_______________________________________________________________________

Foreningen Ørstedspavillonen afholdt den 5. ordinære generalforsamling d. 28. april 2015

Der var genvalg af Torben Tørnquist, Åse Lyhne Skov og Frits Feodor Nielsen.
Jesper Mydtskov er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Peter Dragsbo.
Claus Rønnebro blev valgt som suppleant.

Medlemskontingent for 2016 blev fastsat til 125 kr. om året.

_______________________________________________________________________

Foreningen Ørstedspavillonen holdt sin 4. ordinære generalforsamling tirsdag d. 15. april 2014 på ØP

Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor var alt sammen genvalg.

Bestyrelsesmedlemmer valgt for 1 år: Torben Tørnquist, Åse Lyhne Skov, Frits Feodor Nielsen
Bestyrelsesmedlemmer valgt for 2 år: Jan Andersen, Bente Johansen, Peter Dragsbo, Grethe Sejrup
Suppleanter: Jesper Mydtskov, Kaj Knudsen
Revisor: Tranberg

Kontingentet fastsættes uændret til 100 kr. om året.