Hvordan skaber vi udvikling? 16/1 2020

Stort debatmøde om Langelands fremtid.
Her fortalte 3 folketingspolitikere med Langelandske rødder hvad de har som bud på fremtiden.